style="margin-top:40px;"

duminică, 20 septembrie 2015

MOMENTS ROMANTIC LOVE

Iubirea - este lumina divinității, este divinul în om. Iubirea este viața divină. Dragostea în inimile noastre - este Divinul în cer. Divinitatea cerului în inimile noastre, în formă de dragoste. Dragostea în inima omului este locul lui Dumnezeu pe pământ. Ferice de cei care sunt în plinătatea iubirii lui Dumnezeu în inimile lor. Iubirea - este dorința de a face un iubit-o fericită. Love - is the desire to make a loved one happy Love - is light divinity, it is the divine in man. Love is divine life. Love in our hearts - it is divine in heaven. Divinity heaven in our hearts, in the form of love. Love in the human heart is the place of God on earth. Blessed are those who are in the fullness of God's love in their hearts. Iubitor înseamnă iertare, înțelegere, sprijin. Fiecare persoană de pe pământ este destinat pentru a găsi dragostea și să-l simt. Nu este nimic mai frumos decât să iubești și să fii iubit. Loving means forgiving, understanding, support. Every person on earth is destined to find love and feel it. There is nothing more beautiful than to love and be loved. Dragostea adevarata este o limba pe care surzii o pot auzi si orbii o pot vedea – Gabriel Jose Garcia Marquez True love is a language which the deaf can hear and the blind one can see - Gabriel Garcia Marquez Jose A iubi înseamnă, poate, a lumina partea cea mai frumoasă din noi. OCTAVIAN PALER To love is perhaps the most beautiful of light from us. Octavian Paler