style="margin-top:40px;"

marți, 31 ianuarie 2017

SHAWL RED AND FLOWERS - VALENTINE'S DAY

BRACELET BEAD

Carnation flower symbol of January !

Garoafa este considerată de multă lume floarea simbol a lunii ianuarie. Cândva o plantă rară şi foarte apreciată, garoafa nu mai primeşte acum, din păcate, atenţia cuvenită. Această minunată floare este asociată cu atribute precum dragostea, mândria, fascinaţia şi gratitudinea. Originară din Eurasia, garoafa este cultivată de mai bine de 2000 de ani. Denumirea ei botanică este Dianthus caryophyllus, însă originea numelui a determinat dispute ce nu au fost desluşite nici până astăzi. Legendele creştine spun că prima garoafă a apărut din nemuritoarea dragoste a Fecioarei Maria pentru fiul său, Isus. Carnation flower is widely seen symbol of January. Once a rare and highly valued plant, carnation no longer receives now unfortunately due attention. This beautiful flower is associated with attributes such as love, pride, fascination and gratitude. Originally from Eurasia, carnation is grown for over 2000 years. Its botanical name is Dianthus caryophyllus, but the origin of the name caused disputes that were not discerned until today. Christian legends say that the first carnation appeared undying love of the Virgin Mary for his son, Jesus. Prima cultură de garoafe care a fost descoperită avea culoarea roz, dar în zilele noastre există soiuri în diferite culori, precum roşu, mov, verde, galben. Există chiar şi combinaţii de mai multe culori pe o singură floare. În Australia, garoafele au fost reinventate prin tehnicile genetice folosite de compania Florigene, care a obţinut astfel garoafe în diverse nuanțe de violet, comercializate deja şi pe piaţa europeană. The first crop of carnations that was discovered was the color pink, but nowadays there are varieties in various colors such as red, purple, green, yellow. There are even combination of multiple colors on a single flower. In Australia, carnations were reinvented by genetic techniques used by the company Florigene, which is obtained in various shades of purple carnations, and already marketed in the European market. Semnificaţia culorii garoafelor În general, garoafele semnifică fascinaţia faţă de o femeie. Culoarea roz – dragoste pentru părinţi, roşu deschis – admiraţie, roşu închis – dragoste profundă, alb – dragoste pură sau noroc, mov – capriciu, galben – dezamăgire, verde – garoafa Sfântului Patric. Cum o îngrijeşti? The colored carnations In general, carnations signify fascination with a woman. Pink - love for parents, bright red - admiration, dark red - deep, white - pure love or luck, purple - whim, yellow - disappointment, Green - St. Patrick carnation. How you cherish? Rediscover the charm of this flower so beautiful and cultivate it in your garden! It only requires 4-5 hours of direct sun and moist soil. Beware, however, excessive watering causes yellowing leaves. Îndepărtează florile fanate pentru o înflorire continuă. Aerul prea uscat dăunează garoafelor; acest lucru se poate regla prin stropirea frunzelor. Garoafele înfloresc mai ales în perioadele cu temperaturi mai scăzute ale anului, respectiv la începutul iernii. Removes flowers hunted for a continuous flowering. Too dry air carnations harm; this can be adjusted by spraying the leaves. Carnations bloom especially during periods of low temperatures or early winter. Metode de inmultire 1. Seminte. Pentru a colecta semintele, lasati capetele garoafelor sa se usuce pe planta, dupa care se taie si se aduna semintele. Daca sunt curatate corespunzator, acestea pot fi chiar pastrate mai mult timp. Se pot planta in interior, inainte de ultimul inghet, la 3 mm adancime, intr-un amestec usor drenabil, primavara sau la inceputul verii. Compostul trebuie sa fir umed dar nu exagerat de ud. Eventual, stropiti cu apa pentru a-i mentine umiditatea. Semintele vor germina in 2-3 saptamani. Cand rasadurile au crescut destul de mult, garoafele pot fi transplantate in ghivece sau drirect in pamant. Ele vor inflori in 6-9 luni sau chiar un an. Methods of propagation 1. Seeds. To collect seeds, leave carnations heads to dry on the plant, then cut and gather seeds. If cleaned properly, they can be kept even longer. Can be planted indoors before the last frost, 3 mm deep in a well drained mix, spring or early summer. Compost must wire wet but not overly wet. Eventually, sprinkle them with water to maintain humidity. The seeds will germinate in 2-3 weeks. When the seedlings have grown quite a lot, carnations can be transplanted into pots or in the ground drirect. They will bloom in 6-9 months or even a year. 2. Butasi. Acestia se recolteaza de la orice garoafa, dar cei mai calitativi sunt cei de pe plantele de un an, dupa ce aceasta a inflorit. De fapt, tulpina florii este de cele mai multe ori singurul element din care garoafa isi va dezvolta o alta tulpina destul de lunga, capabila sa infloreasca la randul ei. Butasii se preleveaza cel mai bine la inceputul toamnei. Ei vor prinde radacini de la nodul umflat ascuns sub fiecare frunza. Faceti o taietura inclinata (nu dreapta!) imediat sub un nod si indepartati partea de sus, lasand inca un nod din care sa creasca tulpina noua. Butasul se infige intr-un ghiveci cu pamant usor drenabil, sau intr-o rasadnita. 2. seedlings. They are harvested from any carnation, but most are the quality of the plants a year after it bloomed. In fact, the stem of the flower is often the only element of the carnation another strain will develop quite long, able to flourish in turn. Cuttings are best drawn out in early fall. They will take root at node swollen hidden under every leaf. Make a slanted cut (not right!) Just below a node and remove the top, leaving another node from which to grow new strain. Cuttings stick it in a pot with soil well drained, or in a nursery. 3. Marcotaj. Este cea mai simpla metoda de inmultire a garoafelor, aplicabila numai cand planta s-a maturizat complet. La o tufa de garoafe, cautati tulpinile care stau desprinse de grup sau care cad inspre pamant. Este posibil ca acestia sa fie deja inradacinati, dar daca nu, iata ce trebuie sa faceti: aplecati tulpinile pana ating pamantul si fixati-i cu o piatra sau, mai bine, cu un carlig de fier; taiati toate florile care cresc pe tulpina respectiva. In cateva saptamani, veti vedea ca garoafa a prins radacini. O alta metoda, usor diferita este ca tulpina sa fie putin ingropata in pamant. Odata de radacinile ating 10-12 cm lungime, taiati noua planta si transplantati-o intr-un ghiveci sau in gradina, in pamant usor drenabil. . layering. It is the simplest method of propagating carnations, applicable only when the plant was fully matured. A carnation bush, looking for strains that are detached from the group or falling toward the ground. They may already be rooted, but if not, here's what to do: bend the stems touch the ground up and fix them with a stone, or better, with an iron hook; cut all the flowers that grow on the stem said. In a few weeks, you will see that carnation took root. Another method is slightly different than the strain to be buried in the ground. Once the roots reach 10-12 cm in length, cut the new plant and transplant it in a pot or in the garden in well drained soil.

COLLAR TATTING _

beaded necklace - BEAD

sâmbătă, 28 ianuarie 2017

QOUTES_ WOMEN

O femeie este ca o punguta cu ceai; nu stii ce esenta puternica are pana cand nu o bagi in apa fierbinte.” (Eleanor Roosevelt) A woman is like a tea bag with; Girlfriend has strong essence until you put her in hot water. "(Eleanor Roosevelt)

GOOD MORNING_COFFEE FOR YOU !