style="margin-top:40px;"

fulgi de nea

sâmbătă, 21 ianuarie 2017

NATURALS SOAP - recipes ! COSMETICS NATURAL

De câte ori nu te-ai gândit să îţi faci singură acasă săpunul natural? Da, este posibil şi uşor de realizat. Mai mult decât atât cu ajutorul uleiurilor naturale, precum ricin, cocos, argan, se poate obţine un săpun handmade 100% natural. Săpunul natural are o putere de curăţare mult mai mare, iar el poate fi înlocuitorul perfect al multor produse: balsam, şampon, cremă mâini, cremă anticelulitică. Datorită acestor proprietăţi multiple, săpunul realizat acasă este un adevărat tratament naturist cu efecte deloc de neglijat. În funcţie de nevoile şi preferinţele fiecăruia, săpunul handmade poate fi făcut după o varietate de reţete. Se poate adăuga o multitudine ingrediente, de la frunze, flori, argile, uleiuri esenţiale, uleiuri terapeutice, produse apicole, lapte, ouă, cărbune, vitamine, cacao, cafea, scorţişoară, sucuri şi pulpă din legume şi fructe, seminţe, chiar şi tot ce se foloseşte în cosmetică pentru piele se poate adăuga în săpunul natural. Uleiurile naturale sunt de mare ajutor atunci când se doreşte obţinerea unui săpun de casă, acestea fiind şi ele 100% naturale şi cu efecte garantate asupra pielii, părului. Iată câteva reţete de săpunuri naturale handmade realizate cu ajutorul uleiurilor naturale How many times have you thought to make your own natural soap at home? Yes it is possible and easy. Moreover by using natural oils such as castor, coconut, argan, can achieve a 100% natural handmade soap. Natural soap has a much greater cleaning power, and he can be the perfect replacement of many products balm, shampoo, cream hands, anti-cellulite cream. Because of these multiple properties, home made soap is a true natural treatment effects can not be neglected. Depending on individual needs and preferences, handmade soap can be made by a variety of recipes. It can add many ingredients from leaves, flowers, clay, essential oils, therapeutic bee products, milk, eggs, coal, vitamins, cocoa, coffee, cinnamon, juice and pulp of fruits and vegetables, seeds, even everything is used in cosmetics for skin can be added to natural soap. Natural oils are helpful when you want to obtain a homemade soap, which is also 100% natural and guaranteed effects on skin, hair. Here are some recipes for handmade natural soaps made using natural oils RECIPES FOR HANDMADE NATURAL SOAPS ! 1. Antibacterial soap coconut oil (PERFECT FOR acne) 210 g ulei de măsline 185 g ulei de palmier 185 g ulei de cocos 223 g apă distilată 86 g sodă caustică 15 ml ulei esenţial tea tree 10 ml ulei esenţial de mentă 3 linguriţe de argilă albă 210 g of olive oil 185 g of palm oil 185 g coconut oil 223 g of distilled water 86 g of caustic soda 15 ml tea tree essential oil 10 ml of essential oil of peppermint 3 teaspoons of white clay Mod de realizare: Se pune argilă la început, în uleiul de măsline. Se amestecă bine, pentru a evita formarea de cocoloaşe. După ce argila a fost perfect încorporată, se procedează în continuare ca pentru realizarea unui săpun de casă obişnuit. Se amestecă ingredientele, iar pasta obținută se toarnă în forme. Dupa ce se întărește compoziția, săpunul este gata! Folosind această reţetă se obţin 10 bucăţi de săpun de câte 80 de grame fiecare. Put clay on top in olive oil. Mix well to avoid lumps forming. After the clay was perfectly built proceed further as to achieve a homemade soap ordinary. Mix the ingredients and the slurry is cast into molds. After curable composition, the soap is ready! Using this recipe are obtained 10 pieces of soap by 80 grams each. 2. SĂPUN NATURAL CU SARE DE MARE ȘI ULEI DE RICIN (SĂPUN SPA) 2. NATURAL SOAP AND SEA SALT CASTOR OIL (SOAP SPA ) 50 g ulei de măsline 50 g ulei de palmier 25 g ulei de ricin 500 g sare de mare 179 g apă distilată 81 g sodă caustică 30 ml ulei esenţial de lavandă 50 g of olive oil 50 g of palm oil 25 g of castor oil 500 g sea salt 179 g of distilled water 81 g of caustic soda 30 ml of essential oil of lavender Mod de realizare: Se procedează la fel ca la realizarea unui săpun natural obişnuit (la rece), adică amestecați ingredientele foarte bine. Atunci când pasta de săpun începe să lase urme, se adaugă uleiul de ricin, apoi toată sarea. Se amestecă până când sarea este total încorporată în pasta de săpun, apoi se toarnă rapid în formele preferate. Cutiile de la iaurturi pot constitui o soluție sau formele de cozonac tapețate cu hârtie de copt, chiar și formele pentru nisip se potrivesc, cu care se joacă copiii. Proceed as usual to achieve a natural soap (cold), that mix the ingredients well. When the paste begins to leave traces of soap, add castor oil, then all the salt. Stir until the salt is completely incorporated into the soap paste, and then quickly poured in the preferred embodiments. Boxes of yogurt can be a solution or forms of cake dusted with baking paper even fit forms for sand, with which children play. 3 SĂPUN NATURAL CU ULEI DE ARGAN ! 10 ml ulei măsline 680 g. unt de palmier 450 ml. ulei argan 45-50 ml. uleiuri esențiale (cedru, eucalipt) 512 g. hidroxid de sodiu 200 ml. apă distilată 10 ml of olive oil 680 g. Palm oil 450 ml. Argan oil 45-50 ml. essential oils (cedar, eucalyptus) 512 g. Sodium hydroxide 200 ml. distilled water Mod de realizare: Se procedează la fel ca şi în cazul reţetei de realizare a unui săpun natural (aşa cum s-a menţionat şi în cazul reţetelor anterioare). Când pasta de săpun începe să lase urme se adaugă uleiul de argan şi ulterior celelalate ingrediente. Atenţia trebuie sporită atunci când se va tăia săpunul după ce se va scoate din formă. Este indicat a se ’’felia’’săpunul astfel încât să nu se sfărâme. Embodiment: The procedure was the same as in the embodiment of the formulation of a Natural soap (as was said in the previous recipes). When the paste begins to leave traces of soap argan oil is added and then all of the other ingredients. Increased attention should be cut when the soap after you out of shape. It is advisable to 'felia''săpunul so as not to crumble. Cu un conţinut ridicat de vitamine şi minerale, săpunurile handmade realizate acasă pot garanta sănătatea pielii corpului, a părului dumneavoastră având la bază uleiurile 100% naturale ce reprezintă un tratament naturist excelent pentru sănătatea şi hidratarea optimă a pielii corpului. With a high content of vitamins and minerals, handmade soaps made at home can ensure the health body skin, your hair based on 100% natural oil which is an excellent natural treatment for optimal skin health and hydration of the body. ENJOY !