style="margin-top:40px;"

luni, 9 aprilie 2012

HOLY WEEK BEGINS - Orthodox


     

De astăzi creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Patimilor, săptămână în care creştinii se jertfesc pentru dragostea lui Dumnezeu prin mâncare, prin abţinere, prin iertare, a declarat pentru Info-Prim Neo parohul Bisericii „Sfântul Dumitru" din Capitală, Pavel Borşevschi.

Preotul spune că în primele trei zile din această săptămână oamenii îşi aduc aminte despre roadele pe care le-au adus pe pământ, ce au făcut în viaţa lor, iar în ultimele zile îşi ispăşesc păcatele, se împărtăşesc.


Today Orthodox Christians enter into Holy Weekthe week Christians sacrifice for God's love through foodthrough failurethrough forgiveness, told Info-Prim Neo parish church"St. Demetrius" in BucharestPaul Borşevschi.

The priest says that the first three days of this week people remember about the fruits that have made the earththey have done in their livesand these days their sins, andpartake.
Luni, marţi şi miercuri în biserici de oficiază Liturghia darurilor mai înainte sfinţite. Oamenii îşi aduc aminte de roadele spirituale, ce au făcut, cu ce omagiu pot veni în faţa lui Dumnezeu.
Astăzi, în cadrul deniilor, credincioşilor li se aminteşte de smochinul neroditor. Morala acestei întâmplări este că Hristos răsplăteşte nu numai binele pe care-l fac oamenii, ci şi pedepseşte răul. Prin aceasta, spune preotul, Biserica îndeamnă creştinii să facă numai lucruri bune.

Monday, Tuesday and Wednesday Mass officiated in churches consecrated gifts before.People remember the spiritual fruits that have been, what honor can come to God.

Todaythe denialthe faithful are reminded of the barren fig tree. The moral of this story isthat Christ not only rewards the good that people do itbut punishes evilThissays the priest, the Church urges Christians to do good things.