style="margin-top:40px;"

joi, 17 decembrie 2015

NEWS ! YEAR 2016 FASHION COLORS - PANTONE COLOR INSTITUTE

Pantone Color Institute a emis opinia cu privire la modul în nuanțele ar trebui să acorde prioritate sezonul de primăvară-vară 2016. Experții acestei instituții, care este considerat un trendsetter in domeniul culorilor, nu dictatori. Ei nu fac regulile, și captura starea de spirit - și îi includ pe cei în top zece nuanțe de moda care oamenii vor fi fericiți să efectueze și să cumpere. În acest moment, în funcție de director executiv al Pantone Litris Iceman, lista de culori la modă în aer reflectat dorința de a vă relaxa, odihnă sau chiar să ia o respirație. Paleta de primăvară 2016 deja trei nuante de albastru. Una dintre ele se numește Serenity (Eng Tranquility, seninătate, cer puritate.) - Care este starea de spirit pe care sperăm că va fi în măsură să aducă îmbrăcăminte de modă de primăvară 2016. În această paletă relaxat chiar nuanta de rosu este cazul: ". Fiesta" sânge sau vin, precum și Da, la numele de culori Pantone în potrivesc cu invenția. Pantone Color Institute has issued its opinion on how the shades should prioritize the spring-summer season 2016. Experts of this institution, which is considered a trendsetter in the field of color, not dictators. They do not make the rules, and capture the mood - and include those in the top ten fashion shades that people will be happy to make and buy. Now, according to executive director of Pantone Litris Iceman list of fashionable colors in the air reflected the desire to relax, rest or even take a breath. Palette Spring 2016 already three shades of blue. One of them is called Serenity (Eng Tranquility, serenity, purity sky.) - What is the state of mind that will hopefully be able to bring fashion clothing spring 2016. In this palette right shade of red relaxed applicable: . "Fiesta" blood or wine, and yes, the name of the Pantone color match with the invention. Rose cuarț (Rose Quartz) Tonul blând care poartă o mare încărcătură emoțională. Că el este tânăr mugurii noastre, a erupt pe obraji sau înainte de apus. Acesta este conceput pentru doamne ocupat, care, cu toate acestea, pastreaza în inima lui o fracțiune de naivitate și capacitatea de a se bucura cele mai simple lucruri. Rose Quartz pot fi combinate cu piersici ecouri seninătate și gri violet. Aceasta culoare în colecțiile multor TOSIA, Houghton, M.PATMOS și Charles Youssef. O combinație cu Povodnoy chiuveta amintesc caracteristică sensibilitate de articole de îmbrăcăminte pentru copii. Aceste subiecte jucause găsite în Paul & Joe, Stella McCartney, Emporio Armani si Roberto Cavalli. Gentle tone that carries great emotional. He is young buds that our erupted cheeks or before sunset. It is designed for busy ladies, which, however, keeps in his heart a fraction of naivety and the ability to enjoy the simplest things. Rose Quartz can be combined with peach and gray violet echoes serenity. This color in many collections Tosi, Houghton, M.PATMOS and Charles Youssef. A drive to remember feature Povodnoy sink sensitivity of garments for children. These playful topics found in Paul & Joe, Stella McCartney, Roberto Cavalli and Emporio Armani. Lista include Orange și o nuanta de piersica Peach Echo. De ce este un ecou? Pentru că este mai mult ca o crema de piersic gheață blând și delicios decât fructele suculente. Ca și cuarț Rose, acest umbra "gustoase" amestecat cu seninătate și Lilac Gray. Se gaseste în colecțiile Roberto Cavalli, Christian Siriano, Emporio Armani. The list includes Orange and Peach peach shade Echo. What is an echo? Because it is more like a peach ice cream and delicious sweet juicy fruits only. Like Rose quartz, this shadow "tasty" mixed with serenity and Lilac Gray. It is found in the collections of Roberto Cavalli, Christian Siriano, Emporio Armani Serenity - culoarea luminozitate, confort și încredere. Este culoarea cer de primăvară, soarele fierbinte nu este încă de până la alb-albastru. El înfășurat, calma și a reîmprospăta imaginea chiar și într-o zi dificilă, după epuizarea muncă. Prezent in colectii Bibhu Mohapatra, Carven, Christian Dior. Serenity - the color brightness, comfort and confidence. It is the color of spring skies, hot sun is not yet up to the blue and white. He wrapped, soothe and refresh the image even in a difficult day, exhausted after work. Present in collections Bibhu Mohapatra, Carven, Christian Dior. Adâncime albastru (Snorkel albastru) Dintre toate culorile la modă în haine 2016, acest lucru - cea mai intensă, luminos și vesel. Părea născut adânc în pitorescul golf. Culoarea este plin de energie și, în același timp, are echilibrul necesar. Se pare Paired bine cu cocosului și tonuri de pământ neutre de cafea Iced piersica si ecou moale. Acest ton albastru dragoste Georgine, Tadashi Shoji, WHIT NY, Angelys Balek, Louis Vuitton, Hermes, Vivienne Westwood și Osman. Deep Blue (snorkel blue) Of all the colors in fashion clothes 2016, this - the most intense, bright and cheerful. He seemed born deep in the picturesque bay. Color is full of energy and at the same time, has the necessary balance. It seems Paired well with buttercups and neutral earth tones Peach Iced coffee and soft echo. This tone blue love Georgine, Tadashi Shoji, WHIT NY, Angelys Baleka, Louis Vuitton, Hermes, Vivienne Westwood and Osman. Ranunculus (Buttercup) Galben - culoarea principală a verii, sezonul trecut primavara-vara, el a fost supus și lumină, sezonul 2016, el va fi un luminos și saturate. Această nuanță solar pare culori profunde incredibil de frumos și Snorkel albastru Serenity Serenity. Accente galben strălucitor pot fi găsite în colecțiile de primăvară-vară Valentino, Hermes, Giambattista Valli, Stella McCartney, Marni si Haider Achermann. Junya Watanabe foloseste culoare la atmosfera din Asia etnic. Se amestecă cald galben cu roz și violet sau roșu și albastru, și veți obține o colecție Christopher Kane. Ranunculus (Buttercup) Yellow - the main color of summer, spring and summer last season, he was subjected and light, season 2016, it will be a bright and saturated. This solar shade looks incredibly beautiful deep color and Snorkel Blue Serenity Serenity. Bright yellow accents can be found in spring-summer collections from Valentino, Hermes, Giambattista Valli, Stella McCartney, Marni and Haider Achermann. Junya Watanabe uses color to Asian ethnic atmosphere. Mix warm yellow with pink and purple or red and blue, and you get a collection Christopher Kane. Chiuveta Underwater (Limpet Shell) Curata si proaspata de culoare,, subtila care aduce pace a mintii, dar ascunde în sine o mulțime de energie. Hue este perfect pentru primavara si vara de lucruri, pentru că le face mai optimist și, în același timp neutru. Se pare bine cu cafea rece, piersica ecou și a crescut de cuarț. Aceste combinații sunt utilizate branduri Ground Zero, O'2nd, Kung Katherine, Alexis Mabille, Alexander Wang, Sonia Rykiel, Stella McCartney, Chloe și multe altele. Sink Underwater (Limpet Shell) Fresh clean,, subtle color that brings peace of mind, but hides a lot of energy. Hue is perfect for spring and summer of things, because it makes them more optimistic and at the same time neutral. It looks good with cold coffee, peach and rose quartz echo. These combinations are used brands Ground Zero, O'2nd, Kung Katherine, Alexis Mabille, Alexander Wang, Sonia Rykiel, Stella McCartney, Chloe and more Gri mov (lila Grey) Classic gri fost mult timp hrănite cu totul, astfel încât designerii au decis să facă mai feminin prin adăugarea de nuanţă liliac. Această nuanţă chiar haine de afaceri nu va arata plictisitoare şi sumbru. Pentru a înţelege mai bine această culoare, ar trebui să acorde o atenţie la colectarea de Céline, Carven, Emporio Armani. Grey purple (lila Grey) Classic gray long been fed up with everything, so the designers have decided to make more feminine by adding lilac hue. This shade even business clothes will not look dull and gloomy. To better understand this color should pay attention to collecting Céline, Carven, Emporio Armani. Fiesta (fiesta) Dacă vă place emoție, care sunt nuante de portocaliu, Fiesta va fi preferat pentru podium. Deosebit de interesant se pare cu costume de baie Chromat, și care a cerut să le introducă la personalitatea optimist și pasionat. Aceasta este o culoare puternica pentru cei care sunt diferite de concentrare fara precedent si de energie. Fiesta este asociat cu aproape toate de la Lilac gri la adâncimi de albastru verde pentru Flash scoici subacvatice. Prin Pamella Roland rochie si incaltaminte Malone Souliers transmite acest ton în cea mai pură formă. Fiesta a fost, de asemenea, culoarea simbolică pentru colectarea primavara-vara Olympia Le Tan. Fiesta (Fiesta) If you like excitement, which are shades of orange, the Fiesta will be favorite for the podium. Particularly interesting seems Swimsuit Chrome, and asked them to introduce optimistic and passionate personality. This is a strong color for those who are different and unprecedented concentration of power. Fiesta is associated with almost all of the gray depths of blue Lilac Green Flash shells underwater. By Pamella Roland dress and shoes Malone Souliers transmit this tone in its purest form. Fiesta was also the symbolic color for spring-summer collection Olympia Le Tan. Cafea Iced (Iced Coffee) Altă culoare de bază a sezonului - Iced Coffe. Este o, low-cheie plăcut, și face paleta perfect pentru varietatea de culori, care ne dă de primăvară sezonul 2016. Dacă - un adversar de gri în toate manifestările sale și bucurați-vă de culori naturale - Iced Cafea, cu siguranta - alegerea ta. Umbra arată bine pe pielea bronzata, plus tot ceea ce - combinate cu mai multe culori, inclusiv la modă Rose cuarț, Peach Echo și Limpet Shell. Iced Coffee (Iced Coffee) Another basic color of the season - Iced Coffee. It is a low-key liked, and makes the perfect palette for the variety of colors that gives the spring season 2016. If - an opponent of gray in all its manifestations and enjoy the natural colors - Iced Coffee, definitely - choice your. Shadow looks good on tanned skin, plus everything - combined with several colors, including trendy Rose Quartz, Peach Echo and Shell Limpet. Green Flash (verde Flash) Ca și cum brusc ar suna, dar Green Flash asemenea, una dintre culorile de bază ale sezonului. Este mult mai puțin restrâns și conservatoare decât Iced Coffee sau Lilac Gray. Dar este surprinzător de plin de viață, pozitiv și emite lumină. Acesta poate fi auto-suficiente și bine se manifestă în legătură cu Snorkel albastru. Sau a crea un complex și chiar o paletă exotic de alte culori la modă de primăvară și vară de 2016. Se găsește în colecțiile Giambattista Valli, Jeremy Scott, Emilio Pucci, Alexis Mabille. Green Flash (Green Flash) As suddenly as it sounds, but Green Flash also one of the primary colors of the season. It is much less restricted and conservative than Iced Coffee or Gray Lilac. But it is surprisingly lively, positive and emits light. It can be self-sufficient and well manifested in connection with Snorkel blue. Or create a complex and even exotic palette of other colors fashionable spring and summer of 2016. Giambattista Valli is found in collections, Jeremy Scott, Emilio Pucci, Alexis Mabille. Conform cercetarilor, omenirea va încerca să restabilească pacea și armonia cu noi înșine și cu lumea. Un selectat de Institutul de culori Pantone, potrivit directorului executiv al Pantone Litris Iceman ", ne va trimite la un loc fericit și însorit în care vă puteți simți liber să-și exprime versiune mai spiritual de sine." În acest an nu există nicio diferență între bărbați și femei flori, toate culorile sunt potrivite pentru ambele sexe. According to research, mankind will try to restore peace and harmony with ourselves and with the world. A selected Pantone Color Institute, according to executive director of the Pantone Litris Iceman "would send us to a happy and sunny place where you can feel free to express spiritual version of itself." This year there is no difference between male and female flowers, all colors are suitable for both sexes.