style="margin-top:40px;"

miercuri, 4 mai 2016

Most fascinating flower festivals in the world!

Festivaluri de flori sunt celebrate aproape în fiecare an, în întreaga lume, simbolizează frumusețea naturii și care încorporează mai multe aspecte de divertisment. Sărbătorind frumuseții naturale și a culturilor locale, aceste evenimente oferă o experiență de neuitat vizitatorilor. Aici vom prezenta cele mai fascinante, cele mai bune 10 festivaluri de flori din lume Flower festivals are celebrated almost every year, worldwide, symbolizes the beauty of nature and incorporating several aspects of entertainment. Celebrating natural beauty and local cultures, these events offer visitors an unforgettable experience. Here we present the most compelling top 10 festivals in the world of flowers 10. Skagit Valley Festival Tulip! . Acest festival este organizat anual în Skagit Valley din Washington , prin toată luna aprilie. Inaugurat în 1984, evenimentul implică , în esență , tururi cu ghid la frumoasele grădini lalele împrăștiate peste vale și ajută la o privire mai atentă la agricultura din regiune. Este o sărbătoare a primăverii și frumusețea naturii. This festival is held annually in Skagit Valley in Washington, throughout April. Inaugurated in 1984, the event involves, essentially, guided tours to the beautiful tulip gardens scattered across the valley and helps a closer look at agriculture in the region. It is a celebration of spring and the beauty of nature. 9. Battaglia di Fiori, Ventimiglia A avut loc o dată la fiecare doi ani , în orașul italian Ventimiglia , La Battaglia dei Fiori sau Bătălia de flori este un festival extravagant care place toate simțurile spectatorilor. Evenimentul din cele două zile are două parade; parada introducerea în prima noapte , care este cufundat în muzică, dans și focuri de artificii și a doua zi principală parada float, care se transformă în cele din urmă într - o luptă floare-pelting între una și toată lumea. Held once every two years in the Italian town of Ventimiglia, La Battaglia dei Fiori or Battle of Flowers is a festival extravaganza that pleases all the senses of the audience. The two day event has two parades; introducing the first night parade, which is steeped in music, dance and fireworks and the day the main parade float, which eventually turns into - a flower-pelting fight between one and everyone. 8. Batalla de Flores! Feria de Las Flores sau Festivalul de flori, găzduit de orașul Medellin, este unul dintre festivalurile de flori de top din lume. Acesta a fost realizat pentru prima dată în 1957 pentru a sărbători Ziua Fecioarei Maria, și-a continuat în mod regulat. Evenimentul a iconic al festivalului este Silleteros Parade, în timpul căreia oamenii transporta aranjamente florale elaborate pe spate. Ea marchează sfârșitul sclaviei și o perioadă în care sclavii folosite pentru a transporta stăpânii lor pe spatele lor. Diverse alte evenimente fac parte din festival, inclusiv concursul internațional de flori, automobile parada si Orhideele expozitiei. Feria de Las Flores or Flower Festival, hosted by the city of Medellin, is one of the top flower festivals in the world. It was conducted for the first time in 1957 to celebrate the Virgin Mary, and continued regularly. Iconic event of the festival is Silleteros Parade, during which people carry elaborate flower arrangements on the back. It marks the end of a period of slavery and the slaves used to carry their masters on their backs. Various other events are part of the festival, including international competition of flowers, orchids automobile parade and exhibition. 6. Canadian Festival Tulip! Considerat a fi cel mai mare festival de lalele din lume, Festivalul Lalelelor canadian loc în luna mai în fiecare an , în capitala Ottawa. Acesta a fost început în 1953, co-organizat de fotograful Malak Karsh. Fondare a fost pus cu prezentarea de 100.000 de bulbi de lalele din Princess Juliana a Olandei la Ottawa, în mulțumiri pentru protejarea familiei regale olandeze exilat în al doilea război mondial. Display - uri mari de lalele sunt stabilite în comisari Park și de-a lungul Canalului Rideau in timpul festivalului, care oferă , de asemenea , discursuri, concerte de muzică și expoziții bucătăria. Festivalul atrage mai mult de o jumatate de milion de vizitatori în fiecare an. Considered to be the largest tulip festival in the world, the Canadian Tulip Festival in May each year in the capital Ottawa. It was started in 1953, co-organized by photographer Malak Karsh. Funding has been presenting 100,000 tulip bulbs from Princess Juliana of the Netherlands in Ottawa thanks to protect exiled Dutch royal family in World War II. Display - big pots of tulips in Commissioners Park and are set along the Rideau Canal during the festival, which also features, speeches, music concerts and exhibitions cuisine. The festival attracts more than half a million visitors each year. 5. Rose Parade! Rose Parade, a avut loc în fiecare an în Pasadena, California, este unul dintre cele mai renumite festivaluri de flori din lume și ocupă poziția a cincea în această listă. Acesta a fost început în ziua de Anul Nou 1890. Mii de oameni se înghesuie pe străzi pentru a viziona parada flamboaiant, umplut cu plute de trandafiri. spectacole de muzică și diverse concursuri fac parte din festival, astfel încât este Rose Bowl, unul dintre cele mai faimoase jocuri de fotbal din America. Rose Parade, held each year in Pasadena, California, is one of the most famous flower festivals in the world and occupies the fifth position in the list. It was started in New Year's Day 1890. Thousands of people flock to the streets to watch the flamboyant parade, floats filled with roses. music and various contests are part of the festival, so the Rose Bowl, one of the most famous football games in America 4. Festivaluri Chiang Mai Flowe Găzduit de orașul Chiang Mai în Thailanda , în primul week - end în luna februarie, Mai Festivalul Chiang este una dintre festivitățile colorate de pe tot globul . Festivalul este cunoscut pentru accentul pus pe al Damask Rose , o varietate de trandafir nativ în oraș, dar are , de asemenea , numeroase specii de orhidee, crizanteme și alte flori. Parada Florilor format din flotoarele, dans tradițional și muzica este punctul culminant al festivalului. Hosted by the city of Chiang Mai in Thailand in the first week - end in February, May Festival is one of Chiang colorful celebrations across the globe. The festival is known for its emphasis on the Damask Rose, a rose variety native to the city, but also has many species of orchids, chrysanthemums and other flowers. Flower parade consisting of floats, traditional dance and music is the highlight of the festival. 3. Genzano Infiorata Festivalul de flori Realizat în iunie , în orașul italian Genzano di Roma, acest festivaluri de flori are o istorie lungă, având a avut loc pentru prima dată în 1778. Este sărbătorită în asociere cu sărbătoarea Corpus Christi, iar în timpul eveniment de trei zile, strada principal al oraș, Via Belardi, vor fi acoperite cu covoare de flori complicate proiectate pe o anumită temă aleasă de către rezidenți. Sute de mii de flori împodobesc pe stradă, în desene sau modele diferite , inclusiv imagini religioase și opere de artă. Procesiunea la Biserica Santa Maria della Cima și călcare în picioare de către copii a covorului în finalul festivalului sunt caracteristici încântătoare ale evenimentului. Conducted in June in the Italian town of Genzano di Roma, this flower festival has a long history, having occurred for the first time in 1778. It is celebrated in conjunction with the feast of Corpus Christi and during the three-day event, the main street city, Via Belardi will be covered with intricate flower carpets designed around a specific topic chosen by residents. Hundreds of thousands of flowers adorn the streets in different designs, including religious images and artwork. Procession of Santa Maria della Cima Church and trampling by the end of the festival carpet children are delightful features of the event. 2. Flower Carpet, Bruxelles, Belgia După cum se indică prin numele său, covorul de flori implică în principal formarea doar că; doar cu câteva sute de mii de exemplare din Begonii. Grand Place din Bruxelles este acoperit cu un covor de Begonias, cu design-ul centrat pe o anumită temă. Procedeul este realizat cu migală de sute de voluntari, în supravegherea Tapis de Fleurs, o NPO. Primul covor a fost făcută în 1971, și a fost un eveniment regulat din 1986. Aceasta are loc în luna august, în fiecare doi ani și durează patru zile. As indicated by its name, the carpet of flowers mainly involves training only; a few hundred thousand copies of begonias. Grand Place in Brussels is covered with a carpet of Begonias with the design centered on a particular theme. The process is painstakingly done by hundreds of volunteers in overseeing Tapis de Fleurs, an NPO. The first carpet was made in 1971, and has been a regular event since 1986. It takes place in August, every two years and lasts four days. 1. Festa da Flor, Madeira, Portugalia În primăvara în fiecare an, în orașul Funchal, Festivaluri Madeira Flower este o sărbătoare, spre deosebire de oricare alta. Chiar dacă centrul de atracție este abundența de flori, festivalul este, de asemenea, o extravaganta de muzica, bucătăria, arte și colab. Paradele care trec prin oraș în zilele festivalului sunt o scenă pentru a privi. Este, de asemenea, o ocazie de a înțelege cultura portugheză mai în detaliu. O altă caracteristică notabilă este zidul speranței; un zid împodobit de copii cu flori frumoase pentru a simboliza speranța pentru o lume pașnică. In spring each year, the city of Funchal, Madeira Flower Festivals is a holiday unlike any other. Even if the center of attraction is the abundance of flowers, the festival is also an extravaganza of music, cuisine, arts et al. Parades passing through the city in the days of the festival are a scene to behold. It is also an opportunity to understand in more detail the Portuguese culture. Another notable feature is the wall of hope; a wall adorned with beautiful flowers children to symbolize hope for a peaceful world.