style="margin-top:40px;"

fulgi de nea

marți, 14 februarie 2017

Ciocolata, cadoul de Sfântul Valentin în Japonia -Chocolate Valentines gift in Japan

În Japonia, de ziua Sfântului Valentin, femeile obişnuiesc să-şi răsfeţe iubiţii într-un fel cu totul deosebit de ceea ce se petrece în Occident pe 14 februarie. Se spune că fetele japoneze sunt foarte rezervate şi ruşinate când vine cazul să-şi arate sentimentele de iubire. Cu toate astea, de ziua Sfântului Valentin, ele îşi lasă deoparte complexele, şi îşi scot năvalnic la iveală dragostea prin intermediul ciocolatei! De altfel, cu prilejul acestei sărbători, în Japonia, numai femeile fac daruri bărbaţilor! Tradiţia de a se dărui pe 14 februarie ciocolată în Japonia a fost inaugurată în 1936 de către o firmă de cofetărie, care a postat cea dintâi reclamă din această regiune despre ziua Sfântului Valentin, focalizată mai ales către străinii de aici obişnuiţi deja cu această sărbătoare a dragostei. În anii 1950, alţi fabricanţi de ciocolată au preluat şi au dezvoltat acest trend. În anii 1970, a luat naştere printre japonezi o altă tradiţie, cea de a se dărui de Sfântul Valentin tot felul de modele de ciocolată în funcţie simţămintele celei care le oferea, simţăminte transmise astfel fără a fi nevoie de cuvinte. In Japan, Valentine day, women accustomed to splurge beloved in a way entirely different from what is happening in the West on February 14. It is said that Japanese girls are very reserved and embarrassed when the case comes to show feelings of love. However, Valentine day, they put aside their complexes, and remove their dashing out through love chocolate! Moreover, during this holiday in Japan, only women do men's gifts! The tradition to bestow on February 14 chocolate in Japan was inaugurated in 1936 by a firm confectionery, who posted the first advertisement in this region about Valentine's Day, focused mostly by foreigners here already used to this feast love. In the 1950s, other chocolatiers have taken over and developed this trend. In 1970, arose through another Japanese tradition, the point of giving Valentines chocolate all kinds of models based on feelings that we offer, such feelings transmitted without the need for words. Diversele tipuri de ciocolată semnifică relaţii diferite. De exemplu, pe 14 februarie, o fată poate face cadou "giri-choko," adică o "ciocolată din obligaţie," unor bărbaţi de care nu o leagă vreun sentiment romantic, adică şefilor, colegilor, fraţilor, taţilor şi amicilor. Obiceiul de a se face daruri superiorilor este adânc înrădăcinat în Japonia, reflectând relaţiile ierarhice stricte profesionale şi sociale. Unii pretind că ciocolata şi dulciurile au o semnificaţie simbolică, care exprimă poziţia de dependenţă şi inferioritate a femeilor în societatea japoneză. Cuvântul japonez pentru "dulce" ("amai") şi cel pentru "dependenţă" ("amae") au aceeaşi rădăcina lingvistică. Different types of chocolate means different relationship. For example, on 14 February, a girl can make a gift of "giri-Choko," ie an "obligation chocolate," some men who do not link any romantic sense, ie heads, colleagues, brothers, fathers and buddies. The practice of making gifts to superiors is deeply rooted in Japan, reflecting strict hierarchical social and professional relationships. Some claim that chocolate and sweets have a symbolic significance, expressing the position of dependency and inferiority of women in Japanese society. The Japanese word for "sweet" ("Amai") and for "dependence" ("Amae") have the same linguistic root.