style="margin-top:40px;"

fulgi de nea

marți, 14 februarie 2017

SF.VALENTIN- STORY -

Ziua Îndrăgostiților, sau Valentine's Day, sărbătoarea occidentală a iubirii împrumutată şi de români, reprezintă o ocazie cu care îndrăgostiţii îşi fac cadouri şi petrec clipe romantice, însă povestea acestei zile a iubirii datează din vremuri îndepărate, căpătând importanţă odată cu trecerea timpului. Valentine's Day or Valentine's Day, the feast of love borrowed Western and Romanian, is an opportunity that lovers give presents and spend romantic moments, but this day love story dates from the removal times, gaining importance over time. Prima atestare a Ziua Îndrăgostiților a fost în anul 498, când trei sfinţi au fost numiţi de papa Gelasius I, data celebrării acestora fiind această zi. The first evidence of Valentine's Day was in the year 498, when three saints named by Pope Gelasius were I, being the date of their celebration this day. Însă sărbătoarea Ziua Îndrăgostiților este asociată cu numele Sfântului Valentin din Roma, care a fost trimis la închisoare pentru că oficia în secret căsătorii pentru soldaţii cărora le era interzis acest lucru. În timp ce se afla în închisoare, el ar fi vindecat-o pe fiica gardianului său, Asterius. Se pare că, înainte de execuţie, i-ar fi trimis acesteia o scrisoare pe care a semnat-o cu "al tău Valentin". Valentin și-a impartasit intelepciunea si i-a vorbit fetei despre puterea lui Dumnezeu si despre credinta. Inainte de a fi executat, Valentin i-a scris fetei o ultima scrisoare, rugand-o sa aiba credinta. Apoi a pus o floare in scrisoare si s-a semnat De la Valentin al tau. Atunci cand fata a deschis scrisoarea, floarea i-a cazut in palma, iar miracolul s-a infaptuit: ea putea sa vada! But Valentine's Day celebration is associated with the name of St. Valentine of Rome, who was sent to prison for officiating secret marriages for soldiers who were forbidden this. While in jail, he would have cured his jailer's daughter, Asterius. It seems that before the execution would have sent it a letter which he signed it with "your Valentine". Valentin and shared her wisdom and her daughter spoke about the power of God and about faith. Before his execution, Valentine wrote her face one last letter, asking her to have faith. Then put a flower in letter and was signed from Valentin yours. When the girl opened the letter, I fell flower in hand, and the miracle was accomplished: she could see! Ziua Îndrăgostiților. Valentin a devenit în timp Sfântul protector al îndrăgostiților și al căsătoriilor Valentine's day. Valentine became the patron saint of lovers while and marriages! Inainte de a fi executat, se spune ca imparatul Claudius II, intalnindu-l pe Valentin si vazand ca este un om invatat, i-a propus sa il elibereze daca acesta va renunta in schimb la credinta sa. Valentin a refuzat categoric, iar pentru aceasta el a fost torturat si decapitat. Sfantul Valentin este vazut ca un martir care s-a sacrificat pentru credinta crestina. De-a lungul anilor, intre indragostiti s-a stabilit traditia de a oferi flori de Ziua Îndrăgostiților la data la care acesta a fost executat, pe 14 februarie, in amintirea gestului preotului, precum si o felicitare. Before being executed, it is said that Emperor Claudius II, meeting him and seeing that Valentin is a learned man and intends to release if he will give up his belief instead. Valentine refused and for this he was tortured and beheaded. Valentine is seen as a martyr who was killed for his Christian faith. Over the years, between lovers was established tradition to give flowers on Valentine's Day after the date on which it was executed on February 14, in memory of the priest's gesture, and a card. Gestul de a oferi felicitari de Ziua Îndrăgostiților dateaza inca din epoca medievala, existand chiar si un poem scris in 1415 de catre ducele Charles de Orlean sotiei sale. Pe la inceputul secolului 18 era ceva obisnuit ca prietenii si indragostitii sa isi ofere felicitari scrise de mana in care sa isi exprime afectiunea, iar la mijlocul secolului 19 au aparut primele ateliere specializate, felicitarile tiparite fiind uneori decorate cu dantela si panglici. Gesture to offer congratulations Valentine's Day dates back to medieval times, there is even a poem written in 1415 by Charles Duke of Orleans to his wife. In the early 18th century it was common for friends and lovers something to offer their congratulations handwritten in which to express their affection and mid-19th century appeared the first specialized workshops, printed greeting cards are sometimes decorated with lace and ribbons. Valentine's day. Gift Ideas!