style="margin-top:40px;"

marți, 8 octombrie 2013

WEEDING SHAWL KNITTING - VOGUE KNITTING MAGAZINE !

DESCRIPTION : MATERIALS • 3 1¾oz/50g hanks of Ecco Cashmere by Plymouth Earth Collection/Plymouth Yarn Company, each approx 354yd/325m in color #100 • One pair knitting needles size 4 (3.5mm) OR SIZE TO GET THE GAUGE • Stitch markers. FINISHED MEASUREMENTS FINISHED MEASUREMENTS • Approx 23 x 65"/58.5 x 165cm GAUGE 26.5 sts and 40 rows = 4"/10cm over St st. TAKE TIME TO CHECK GAUGE. FERN PATTERN (multiple of 16 sts) Row 1 *K9, yo, k1, yo, k3, sl 1-k2tog-psso; rep from * across. Row 2 and all WS rows Purl across. Row 3 *K10, yo, k1, yo, k2, sl 1-k2tog-psso; rep from * across. Row 5 *K3tog, k4, yo, k1, yo, k3, yo, k1, yo, k1, sl 1-k2tog-psso; rep from * across Row 7 *K3tog, k3, yo, k1, yo, k9; rep from * across. Row 9 *K3tog, k2, yo, k1, yo, k10; rep from * across. Row 11 *K3tog, k1, yo, k1, yo, k3, yo, k1, yo, k4, sl 1-k2tog-psso; rep from * across. Row 12 Rep row 2. Rep these 12 rows for Fern pa SHAWL Using the knitted cast on method, cast on 146 sts—144 for nine fern pattern repeats and 2 edge sts. Note The best way to cast on a large number of sts like this is to cast on 50 and then place a marker, that way if you lose count you only have to count back to your last marker.) Knit 1 row (if you chose to place the markers for the cast on, remove them now as you get to them). Row 1 Sl 1, *k9, yo, k1, yo, k3, sl 1-k2tog-psso; rep from * to last st, k1tbl. Row 2 and all WS rows Sl 1, p to last st, k1 tbl. Row 3 Sl 1 *k10, yo, k1, yo, k2, sl 1-k2tog DESCRIERE : MATERIALE • 3 1 ¾ oz/50g Hanks a Ecco Cashmere de Plymouth Pământ Collection / Plymouth Fire Company , fiecare 354yd/325m aproximativ în culori # 100 • O pereche de tricotat ace de marimea 4 ( 3,5 mm ) sau dimensiunea PENTRU A OBȚINE ecartamentul • markeri cusătură. MASURI TERMINATE TERMINAREA DIMENSIUNI • Aproximativ 23 x 65 " / 58.5 x 165cm GAUGE 26.5 STS și 40 de rânduri = 4 " / 10 cm peste St st . LUAȚI timp pentru a verifica GAUGE . MODEL FERN ( multiplu de 16 STS ) Rândul 1 * K9 , yo , K1 , yo , K3 , SL 1 - k2tog - psso , reprezentant de la * întreaga . Row 2 și toate rândurile WS fir peste . Rândul 3 * K10 , yo , K1 , yo , K2 , SL 1 - k2tog - psso , Rep de la * întreaga . Rândul 5 * K3tog , K4 , yo , K1 , yo , K3 , yo , K1 , yo , K1 , SL 1 - k2tog - psso , Rep de la * peste Row 7 * K3tog , K3 , yo , K1 , yo , K9 , rep de la * întreaga . Rândul 9 * K3tog , K2 , yo , K1 , yo , K10 , reprezentant de la * întreaga . Rândul 11 * K3tog , K1 , yo , K1 , yo , K3 , yo , K1 , yo , K4 , SL 1 - k2tog - psso , Rep de la * întreaga . Rând 12 Rep rândul 2 . Rep aceste 12 rânduri de Fern PA șal Utilizarea exprimate tricotate pe metoda , aruncat pe 146 STS - 144 pentru noua repetă model feriga și 2 STS margine . Notă Cel mai bun mod de a arunca pe un număr mare de STS ca acest lucru este de a arunca pe 50 și apoi se pune un marker , în acest fel , dacă pierzi conta trebuie doar să numeri înapoi la ultima marcaj . ) Tricot 1 rând ( dacă ați ales pentru a plasa markeri pentru exprimate pe , scoateți -le acum ca ajungi la ele) . Rândul 1 Sl 1 , * K9 , yo , K1 , yo , K3 , SL 1 - k2tog - psso ; rep de la * până la ultima st , k1tbl . Row 2 și toate rândurile WS Sl 1 , p la st trecut , K1 TBL . Rândul 3 Sl 1 * k10 , yo , K1 , yo , K2 , SL 1 - k2tog