style="margin-top:40px;"

sâmbătă, 15 august 2015

SAINT MARY - Assumption ! SFINTA MARIA - ADORMIREA MAICII DOMNULUI calendar crestin ortodox ! HAPPY BIRTHDAY !

De ce nu e greșit să spui "La mulți ani! Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare a bucuriei pentru toți creștinii deoarece vorbește despre mutarea la cer a Fecioarei Maria. Preoții spun că nu este un păcat să spui azi La multi ani! persoanelor dragi care poartă numele Maria sau Marian. Saint Mary's and Assumption is a celebration of joy for all Christians because talking about moving heaven of the Virgin Mary. The priests say it is not a sin to say Happy Birthday today! loved ones named Maria and Marian. Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului numită în popor și Uspenia (termenul slav). După o pioasă tradiție veche, cunoscută mai întâi în Apus și trecută apoi și în Răsărit, la trei zile după adormirea ei, Sfânta Fecioară ar fi fost ridicată cu trupul la cer, ca și dumnezeiescul ei Fiu. Saint Mary's and Assumption is a celebration of joy for all Christians because talking about moving heaven of the Virgin Mary. The priests say it is not a sin to say Happy Birthday today! loved ones named Maria and Marian. Sfânta Maria Mare este cunoscută ca Paștele din timpul verii, tocmai pentru că vorbește despre Învierea cu trupul a Maicii Domnului. Saint Mary's is known as Passover summer, precisely because it speaks of the Resurrection of Our Lord's body. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deși mărturii despre existența ei nu avem decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după Sinodul IV Ecumenic, Sinod care a hotărât că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu, cultul ei cunoscând de acum o foarte mare dezvoltare. Assumption is the oldest festival dedicated to the Virgin Mary, although we have no evidence about its existence only since the fifth century, when the cult of the Virgin begins to develop very much, especially after the Fourth Ecumenical Council, synod decided that Mary is the Mother of God, worship them now knowing a great development. Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Praznicul Adormirii Maicii Domnului este precedat de o perioada de doua saptamani de postire. Sfanta Scriptura nu ne spune nimic despre mutarea Fecioarei Maria la cele vesnice. Informatiile pe care le avem legate de moartea, ingroparea si inaltarea ei la cer, vin din Sfanta Traditie. Assumption is celebrated on August 15. Feast of the Assumption is preceded by a two-week period of fasting. Holy Scripture tells us nothing about moving to the eternal Virgin Mary. We have information related to the death, burial and ascension to heaven they come from Holy Tradition. Sfânta Maria Potrivit Traditiei, Maica Domnului a mai trait 11 ani dupa inaltarea la cer a Fiului sau. Sfantul Arhanghel Gavriil i-a vestit trecerea din lumea aceasta la viata vesnica cu trei zile inainte de adormirea sa: «Acestea zice Fiul tau "Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeste cuvantul cu bucurie, de vreme ce vii la viata cea nemuritoare"» St. Mary According to tradition, the Virgin lived 11 years after the ascension of his son. Archangel Gabriel announced to transition from this world to eternal life three days before his death: "They say your son" weather move me My Mother. Do not be afraid of it, but gets the word with joy, since Why come to immortal life "» Sfânta Maria Dupa ce a fost instiintata de Sfantul Arhanghel Gavriil ca va trece din lumea aceasta la viata vesnica, Fecioara Maria i-a intarit pe cei apropiati prin cuvintele: "Nu faceti din mutarea mea pricina de doliu, ci umpleti-va de bucurie si mai mare. Doresc sa merg la Fiul meu, Cel ce daruieste tuturor fiinta si viata. Si cand ma voi duce la El, nu voi inceta sa ma rog si sa mijlocesc pentru voi, pentru toti crestinii si pentru lumea intreaga, ca Cel ce o judeca in milostivirea Sa, sa se milostiveasca de toti credinciosii si sa-i intareasca si sa-i duca pe calea vietii, iar pe cei necredinciosi sa-i intoarca si sa-i faca pe toti o singura turma a Bunului Pastor care si-a dat sufletul pentru oile Sale si le cunoaste si ai Sai il cunosc!" St. Mary After being advised of the Archangel Gabriel will pass from this world to eternal life, the Virgin Mary loved ones strengthened by the words: "Do not use my move because of mourning, but fill yourself with joy and higher . I want to go to my son, giver of all being and life. and when I go to him, I will not cease to pray and intercede for you, for all Christians and for the world, he who judge in his mercy, has mercy for all believers and to strengthen and take them to the way of life and unbelievers to turn and make them all one flock of the Good Shepherd who gave his soul for His sheep and they know him and his know! "