style="margin-top:40px;"

Addthis

joi, 14 septembrie 2017

ZIUA CRUCII -the Day of the Cross Orthodox Christian calendar!

Astăzi se sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci . stăzi se sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci Mii de creștini din lumea întreagă sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Aceasta este singura sărbătoare cu post aspru şi rugăciune care are loc în fiecare an este pe data de 14 septembrie. Today is celebrating the Ascension of the Holy Cross Traditions and Customs on the Day of the Cross    Thousands of Christians around the world celebrate the Ascension of the Holy Cross or the Day of the Cross. This is the only fasting feast and prayer that takes place every year is on September 14th. Spre deosebire de alte sărbători creștine, Înălţarea Sfintei Cruci se cinsteşte cu post aspru, Crucea fiind un simbol al victoriei asupra morţii şi păcatului. Unlike other Christian feasts, the Ascension of the Holy Cross is honored with harsh post, the Cross being a symbol of victory over death and sin. Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii marchează şi două evenimente solemne: Aflarea Crucii şi înălţarea ei în faţa poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, şi aducerea Sfintei Cruci de la perşi, în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a aşezat-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. The ascension of the Holy Cross or the Day of the Cross marked two solemn events: the Commemoration of the Cross and its exaltation before the people by Bishop Macarie of Jerusalem on September 14, 335, and the bringing of the Holy Cross from the Persians in 629 at the time of the Byzantine Emperor Heraclius placed it in the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem. Înălțarea Sfintei Cruci. Ziua Crucii. Această sărbătoare aminteşte de un moment semnificativ din viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. În ajunul luptei cu Maxenţiu, un duşman al creştinilor (307-312), împăratul Constantin a avut o viziune: în plină zi, pe cer a apărut o cruce formată din stele, cu inscripţia „Prin acest semn vei invinge”. Împăratul a învins, iar mama lui, după izbândă, a poruncit să fie găsită Sfânta Cruce, la Ierusalim, aproape de Golgota. Acolo au fost găsite trei cruci identice, cea pe care a fost răstignit Iisus şi două ale tâlharilor ucişi odată cu el. Pentru a afla care este crucea pe care a fost răstingnit Iisus, patriarhul Ierusalimului Macarie a apropiat fiecare cruce de o fată care tocmai murise. Când Macarie a aşezat lânga ea Sfânta Cruce, se spune că tânăra a înviat. Vestea s-a răspândit ca fulgerul, iar biserica a devenit neîncăpătoare pentru credincioşii care soseau să vada Sfânta Cruce. În anul 335 după Hristos, Patriarhul a înălţat-o să fie văzută de tot poporul şi de atunci în fiecare an, la 14 septembrie, se sărbătoreşte acest eveniment. Ascension of the Cross. Day of the Cross. This holiday reminds of a significant moment in the life of the holy Emperors Constantine and Helena. On the eve of the struggle with Maxentius, an enemy of the Christians (307-312), Emperor Constantine had a vision: in the full day, a cross formed of stars appeared in the sky with the inscription "By this sign you will conquer." The Emperor defeated, and his mother, after success, commanded the Holy Cross to be found in Jerusalem near Golgotha. There were found three identical crosses, one on which Jesus was crucified and two of the thieves killed with him. To find out the cross on which Jesus was overturned, Patriarch of Jerusalem Macarie approached each cross by a girl who had just died. When Macarie laid the Holy Cross beside her, it was said that the young woman had risen. The news spread like lightning, and the church became inconclusive for the faithful who came to see the Holy Cross. In the year 335 after Christ, the Patriarch exalted it to be seen by all the people, and then every year on September 14th, this event is celebrated. Traditii de Ziua Crucii Traditions on the Day of the Cross Potrivit altor tradiţii, de Înălțarea Sfintei Cruci, sau Ziua Crucii, se strâng ultimele plante de leac (boz, micşunele, mătrăgună, năvalnic), care sunt duse, împreună cu buchet de flori şi busuioc, la biserică, pentru a fi puse în jurul crucii şi a fi sfinţite. Plantele astfel sfinţite se păstrează apoi în casă, la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite pentru vindecarea unor boli, dar şi la farmecele de dragoste. Busuiocul sfinţit de Ziua Crucii se pune în vasele de apă ale păsărilor, pentru a le feri de boli, în lăutoarea fetelor, pentru a nu le cădea părul, şi la streşinile caselor, pentru a le feri de rele, în special de trăsnete. Ziua de 14 septembrie este considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Calendarul popular consemnează aceasta zi şi sub alte denumiri, cum ar fi Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui. Sub prima denumire, ziua este cunoscută mai ales în zonele deluroase şi sudice, în zonele viticole, marcând începutul culegerii viilor. A doua denumire este legată de faptul că, din această zi, se crede că şerpii şi alte reptile încep să se retragă în ascunzişurile subterane, hibernând până în primăvară. September 14 is also considered the date of late summer and early autumn. The popular calendar records this day under other names, such as the Crusade of the Violins and the Serpent Day. Under the first name, the day is known especially in the hilly and southern areas, in the wine-growing areas, marking the beginning of the gathering of the vineyards. The second denomination is related to the fact that from this day it is believed that snakes and other reptiles begin to retreat into underground hideouts, hibernating until the spring. Înălțarea Sfintei Cruci – Ziua Crucii. La sate, încă se mai crede că şerpii, înainte de a se retrage, se strâng mai mulţi la un loc, se încolăcesc şi produc o mărgică numită „piatra nestemată”, ce ar folosi pentru vindecarea tuturor bolilor. Potrivit altor tradiţii, de Înălțarea Sfintei Cruci, sau Ziua Crucii, se strâng ultimele plante de leac (boz, micşunele, mătrăgună, năvalnic), care sunt duse, împreună cu buchet de flori şi busuioc, la biserică, pentru a fi puse în jurul crucii şi a fi sfinţite. Plantele astfel sfinţite se păstrează apoi în casă, la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite pentru vindecarea unor boli, dar şi la farmecele de dragoste. Busuiocul sfinţit de Ziua Crucii se pune în vasele de apă ale păsărilor, pentru a le feri de boli, în lăutoarea fetelor, pentru a nu le cădea părul, şi la streşinile caselor, pentru a le feri de rele, în special de trăsnete. Tot de Înălțarea Sfintei Crucii, în Bucovina se făceau acte ritualice cu scop apotropaic sau fertilizator. De pildă, oamenii atârnau în ramurile pomilor fără de rod cruci de busuioc sfinţit, crezând că astfel vor avea parte de recoltă bogată în toamna viitoare. September 14 is also considered the date of late summer and early autumn. The popular calendar records this day under other names, such as the Crusade of the Violins and the Serpent Day. Under the first name, the day is known especially in the hilly and southern areas, in the wine-growing areas, marking the beginning of the gathering of the vineyards. The second denomination is related to the fact that from this day it is believed that snakes and other reptiles begin to retreat into underground hideouts, hibernating until the spring. Pelerinaj la crucile de la Dervent An de an, la 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Crucii sau Ziua Crucii, mii de pelerini își îndreaptă pașii către tărâmul Dobrogei, la Mânăstirea Dervent, din județul Constanța. Este Ziua Hramului sfântului lăcaș, praznicul împărătesc dedicat Înălțării Sfintei Cruci. Acum se evocă două evenimente importante din istoria lemnului Sfintei Cruci, unul legat de aflarea lemnului, în secolul al IV-lea, de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama lui Constantin cel Mare. Pilgrims at the crosses at Dervent Years later, on 14 September, on the Ascension of the Holy Cross or on the Day of the Cross, thousands of pilgrims move their steps to the Dobrogea realm at the Dervent Monastery in Constanta County. It is the Feast Day of the holy place, the feast of the Emperor dedicated to the Ascension of the Holy Cross. Two important events in the history of the Holy Cross, one related to finding the wood in the fourth century, are now evoked by Holy Queen Elena, the mother of Constantine the Great. Al doilea eveniment memorabil ține de simbolul victoriei creștinismului împotriva păgânismului. Tot pe 14 septembrie, dar în 630, Patriarhul Zaharia al Ierusalimului a înălțat din Crucea. La Mânăstirea Dervent, credincioșii pot simți binecuvântarea Crucilor prin alinarea suferințelor, mângâierea Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului și puterea Izvorului Tămăduirii. The second memorable event is the symbol of the victory of Christianity against Paganism. Also on September 14, but in 630, Patriarch Zaharia of Jerusalem ascended the Cross. At Dervent Monastery, believers can feel the blessing of the Cross by relieving suffering, comforting the Virgin Mary's Miraculous Icon and the Power of the Healing Spring. Mii de credincioși vin în pelerinaj de Ziua Crucii, pe Muntele Mic Creștinii participă la pelerinajul de pe Muntele Mic cu ocazia praznicului Înălțării Sfintei Cruci. Oamenii vin să închine rugăciuni fierbinți la icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului de la Mânăstirea Călugăra, Mânăstirea Teiuş şi Parohia Măru, din Eparhia Caransebeşului. Thousands of believers come to pilgrimage on the Cross Day, on Mount Mic Christians participate in the pilgrimage on Mount Mic on the occasion of the feast of the Ascension of the Holy Cross. People come to pray hotly at the miraculous icons of the Mother of God at the Monastery of Călugăra, the Teius Monastery and the Mary Parish, in the Diocese of Caransebes.