style="margin-top:40px;"

joi, 21 septembrie 2017

International Day of Peace 21 SEPTEMBER !

Astazi este ziua mondiala a pacii ! Tema din 2017 pentru Ziua internațională a păcii este ''Împreună pentru pace: respect, siguranță și demnitate pentru toți''. Această temă face trimitere la sloganul ''Împreună'' (''TOGETHER'') — denumirea unei inițiative globale ce promovează respectul, siguranța și demnitatea pentru toți cei obligați să-și părăsească locuințele în căutarea unei vieți mai bune, potrivit www.un.org. Această inițiativă reunește structurile Sistemului Națiunilor Unite, cele 193 state membre ale Națiunilor Unite, sectorul privat, societatea civilă, instituțiile academice precum și cetățeni individuali într-un parteneriat global, în sprijinul diversității, nediscriminării și acceptării refugiaților și a migranților. Campania ''TOGETHER'' a fost inițiată în cadrul Summitului Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și Migranți din 19 septembrie 2016. Astfel, anul acesta Ziua internațională a păcii va avea în centru implicarea și mobilizarea oamenilor din lumea întreagă în manifestarea sprijinului față de refugiați și migranți. Mesajele vor fi împărtășite cu comunitățile care găzduiesc refugiați și migranți, precum și cu cei care sunt îngrijorați de faptul că refugiații și migranții ar putea aduce nesiguranță fizică și economică în viața lor. Ziua internațională a păcii va evidenția solidaritatea cu refugiații și migranții și va prezenta beneficiile migrației pentru economii și națiuni, recunoscând în același timp preocupările legitime ale comunităților gazdă. Tinerii vor juca un rol foarte important. De exemplu, ei pot întreprinde acțiuni de voluntariat în primirea și ajutorarea refugiaților și migranților din comunitățile lor. De asemenea, ei pot oferi prietenie tinerilor refugiați și migranți pe care îi întâlnesc la școală sau în vecinătatea locuințelor lor, se mai arată pe site-ul www.un.org. The theme of 2017 for the International Peace Day is "Together for Peace: Respect, Security and Dignity for All". This theme refers to the slogan "TOGETHER" - the name of a global initiative promoting respect, security and dignity for all those forced to leave their homes in search of a better life, according to www.un .org. This initiative brings together United Nations system structures, 193 UN member states, the private sector, civil society, academic institutions as well as individual citizens in a global partnership to support diversity, non-discrimination and acceptance of refugees and migrants. Campaign "TOGETHER" was launched at the United Nations Summit on Refugees and Migrants of 19 September 2016. This year, the International Day of Peace will focus on engaging and mobilizing people around the world to show support for refugees and migrants. Messages will be shared with communities hosting refugees and migrants as well as with those who are concerned that refugees and migrants could bring physical and economic uncertainty to their lives. International Peace Day will highlight solidarity with refugees and migrants and present the benefits of migration for economies and nations, while recognizing the legitimate concerns of host communities. Young people will play a very important role. For example, they can take voluntary action to receive and help refugees and migrants in their communities. They can also provide friendship to young refugees and migrants they encounter at school or in their neighborhood, says the website www.un.org. In Romania, the 12th edition of the Gender Equality Festival, to be held from September 21-23, 2017, marks the International Day of Peace - September 21 - through a human chain as a sign of peace, in the center of Sibiu, at the entrance of pedestrian Balcescu from Astra Park, starting at 15.00, according to a press release of the organizers, ALEG Association "Ținând cont că la nivel internațional suntem martori la o creștere a violenței și a urii, vrem să transmitem un mesaj pentru non-violență — acasă, și în lume. De aceea ne alăturăm rețelei europene Women Against Violence Europe care va promova pe 21 septembrie în 15 țări europene mesajul ''până când va fi pace pentru fiecare femeie''. Așteptăm ca la această inițiativă să participe câteva zeci de sibieni, în special liceeni. (...)", precizează directorul ALEG, Camelia Proca, citată în comunicat. O Zi mondială a păcii se sărbătorește și la 1 ianuarie, aceasta fiind instituită, în 1968, de către Papa Paul al VI-lea, care a dorit ca aceasta să se celebreze în fiecare an în prima zi a anului calendaristic. "Considering that at international level we are witnessing an increase in violence and hate, we want to convey a message of non-violence - home and the world. That is why we are joining the European Network Women Against Violence Europe that will be promoting on September 21 in 15 European countries the message '' until there is peace for every woman. '' We are waiting for this initiative to involve some dozens of Sibiu, especially high-school students ... ', says ALEG director Camelia Proca, quoted in statement. A World Day of Peace is celebrated on January 1, as it was instituted in 1968 by Pope Paul VI, who wanted it to be celebrated each year on the first day of the calendar year.