style="margin-top:40px;"

joi, 21 septembrie 2017

DALALAI LAMA quotes peace!

Nu putem obţine niciodată pacea în lumea din afară dacă nu facem mai întâi pace cu noi înşine. We can never get peace in the outside world unless we first make peace with ourselves. Compasiunea şi iubirea nu sunt doar un lux. Ca sursă atât pentru pacea interioară cât şi exterioară, sunt fundamentale pentru supravieţuirea speciei noastre. Compassion and love are not just a luxury. As a source of both inner and outer peace, they are fundamental to the survival of our species. Atunci când simţim dragoste şi bunătate faţă de cei din jurul nostru, nu doar că-i face pe alţii să simtă acest lucru, dar ne ajută pe noi să ne dezvoltăm iubirea şi pacea interioară. When we feel love and kindness to those around us, not only makes others feel this, but it helps us to develop our love and inner peace. Când tu crezi că totul este din vina altcuiva, vei suferi mult. Când realizezi că totul izvorăşte numai din tine, tu vei învăţa pacea şi bucuria. When you think it's all about someone else's fault, you'll suffer a lot. When you realize that everything is only coming from you, you will learn peace and joy.